Tesisat Problemleri

Tesisat Problemleri Nelerdir?

Isıtma ve soğutma tesisatlarında yüksek enerji tüketimi, yüksek servis ve bakım maliyetleri ve sistem ömrünün azalmasına neden temel problemler vardır. Bunlarla başa çıkıldığında işletme maliyetleri ciddi derecede azalmaktadır.

Temel Problemler ;

 • Kireç,
 • Korozyon,
 • Tortu ve Manyetik Çamur’dur.

Tesisat problemleri ile başa çıkmak için izlenmesi gereken yol ;

Temizlik, bakım ve korumadır. Bakım ve koruma uygulaması yapılmamış olan tesisatlarda temizlik bazen imkansız hale gelebilir yada çok yüksek maliyetli olabilir. Bu nedenle uzun süredir bakım ve temizlik yapılamamış tesisatlarda temizlik ile başlamak gerekir. Profosyonel koruma yöntemleri ile tesisatınız ortalama 4-5 yıl temizlik ihtiyacı duymaz.

Kireç Problemi

Korozyon Problemi

Tortu ve Manyetik Çamur

KİREÇ ;

 • Boru cidarında oluşan 1.6 mm’lik kireç tabakası %12 ‘lik bir enerji kaybına neden olur.
 • Kombi veya şofben eşanjöründe oluşan kireç, sıcak su kullanırken su sıcaklığında ve akışında dalgalanmalara neden olur.
 • Çamaşır makinesi ve Bulaşık makinesi rezistansları ömrünü çok kısa sürede doldurur.
 • Musluk ve duş başlıklarının yüzeyinde beyaz kireç birikintileri oluşur.
 • Deterjan, sabun ve yumuşatıcı tüketiminiz artar.

KOROZYON ;

 • Hem ısıtma tesisatlarında hemde kullanım suyu tesisatlarında meydana gelebilir.
 • Isıtma tesisatlarında korozyon olması sistemin bütününü tehlikeye solar. Korozyon, sistemde dolaşan manyetik kirlilikleri arttırır. Bu kirlilikler sistemde bulunan kazan, pompa, boyler, boru gibi ürünlere zarar verir. Bu parçaların değişimi yüksek maliyetlidir.
 •  Temel sebebleri arasında sistemde oksijen geçirgenliği yüksek malzemeler kullanılması, kireçten korunmak için su yumuşatma işleminin kontrolsüz yapılarak suyun asidik yani aşındırıcı seviyede ki ph değerine düşmesi ve sistemde  kolay aşınan malzemeler kullanılması vardır.
 • Kullanım suyu tesisatların da ise en büyük problem sıcak su tesisatlarının galvaniz boru ile yapılmasıdır. Maalesef bu problem her yerde karşımıza çıkmasına rağmen yeni yapılan tesisatlar yine galvaniz kullanılmaya devam edilmektedir.
 • Korozyon koruma yöntemleri için aşağıdaki bilgileri inceleyebilir ve bizimle temasa geçebilirsiniz.

TORTU VE MANYETİK ÇAMUR ;

 • Sistemde korozyon nedeni ile radyatör, kombi eşanjörü, boru gibi metalik parçalar aşınmaya başlar ve yüzeylerden kopan parçalar kapalı sistem içinde yüzmeye başlar.
 •  İçerideki bu manyetik kirlilik sistemdeki kazan, pompa ve radyatörlere zarar verir. Isınma sorununa neden olur.
 •  Temizlik yapıldığında bu manyetik kirlilik dışarı alınmıyor ise yapılan temizliğin çok sağlıklı olduğu söylenemez.
 • Sistemde korozyon önlenmeli ve dolayısı ile manyetik kirliliğin büyük bir bölümüde engellenmiş olur. Ayrıca manyetik filtreler kullanarak sistem içinde yüzen kirlilikler filtrelenir ve sistemde pahalı parçalara zarar gelmesi önlenir.

Tesisat Temizlik Uygulaması

Tesisat Kimyasalı Uygulaması

Tesisat kimyasalları sayesinde sistemde cidarlara yapışmış olan kirlilikler yüzeylerden sökülür. Ancak yanlış tesisat kimyasalı kullanılması sistemde geri dönülmez ve yüksek maliyetli sorunlara neden olur. Tesisat kimyasalları nötr olmalıdır ki sistemdeki tüm kirlilikleri cidarlardan temizleyecek kadar içeride tutulabilsinler. Ancak asidik kimyasallar sistemde çok uzun tutulamaz. (3-4 saatten fazla). Bu durumda da yeterli temizlik sağlanamaz.  Eğer asidik temizlik gereken ağır bir bakım gerekiyor ise; temizlik sonunda sistem mutlaka nötralize edilmelidir.

Tesisat kimyasalı sistemde hesaplanan süre boyunca kaldıktan sonra sistemdeki tortu ve manyetik kirlilikler dışarı alınmalıdır.

 

 

Tesisat Koruma Yöntemleri

Tesisatlarda meydana gelen temel problemleri kireç, korozyon ve manyetik çamur olarak sıralamıştık. Bunlara ilave olarak yerden ısıtma tesisatlarında oluşan biyolojik kirlilikleri de eklemek gerekir.

Bu problemler kesinlikle önlenebilir problemlerdir.

1- Kimyasal Koruma

2- Fiziksel Koruma

 

Kimyasal Kireç ve Korozyon Önleme

Isıtma tesisatı temizlendikten sonra tesisatın içine hesaplanan dozajda koruma kimyasalı konularak tesisatta 4-5 yıl boyunca kireç ve korozyon oluşması engellenir. Dozaj miktarı sistemdeki su miktarına göre belirlenir ve uzman biri tarafından yapılmalıdır.

Biyolojik Kirlilik Önleme (Yerden Isıtma)

Yerden Isıtma Sistemleri düşük sıcaklıklı sistemler olduğu için yosun ve biyolojik kirlenmelere müsait sistemlerdir. Oluşan bu yosunlar sistemde tıkanıklıklara neden olur ve ısınamama problemleri başlar. Yerden ısıtma borularında bazı bölgeler sıcakken bazı bölgeler soğuk kalır. Bunu önlemek için sisteme biosit takviyesi yapılması önerilmektedir.

Scalebuster Kireç ve Korozyon Önleyici

ION Scalebuster ®, genel su hatları, ısıtma ve soğutma sistemleri, beyaz
eşyalar ve diğer su ile çalışan ekipmanlar için sonuçları kanıtlanmış bir su
şartlandırma teknolojisidir. Patentli elektrostatik teknolojisi ile su yumuşatma
sistemlerinin ” SIFIR ATIK ve SIFIR İŞLETME MALİYETLİ“ çevreci
alternatifidir. Oluşturduğu hidrodinamik koşullar ile suyun içerisinde bulunan
kristallerin çökelmesini zorlar.

Hemen Arayın