EnviroTower Kule Suyu Şartlandırma Teknolojisi

EnviroTower Soğutma Kulesi Su Şartlandırma Teknojisi

EnviroTower soğutma kulesi su şartlandırma sistemi, enerji ve su verimliliğini optimize ederken çevrresel etkileri minumuma indirir. Soğutma kulelerinin, binanın toplam enerjisindeki payı %30’lara çıkabilirken, tükettiği su miktarı ise binanın toplam tükettiği suyun %50’sini bulabilmektedir. EnviroTower teknolojisi ticari ve endüstriyel binaların soğutma maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Patentli ve geniş kapsamlı su şartlandırma çözümlerimiz,  istikrarlı ve güvenilir sonuçları ile Kuzey Amerika’nın en büyük ve önemli organizasyonlarının onayını ve güvenini kazanmış durumdadır.

EnviroTower Soğutma Kulesi Suyu Şartlandırma Teknolojisi

Nasıl Çalışır ?

  • Çökeltme ; Suyun içindeki sertlik iyonlarını çökeltir. (genellikle Ca++ and Mg++)
  • Filtreleme ; Çökelmiş sertlik iyonlarını filtreler.
  • Koruma ; Biyolojik kirliliği kontrol altında tutar. (Günkük biyosit şokları,daha az birikim)
  • Önleme ; Korozyon oluşumunu önler. (Katodik koruma)
  • İletkenlik kontrolü; Blöf suyu iletkenliğini kontrol eder.
Hemen Arayın